Penulis Topik: caradakwah untuk remaja ?  (Dibaca 7132 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

ummulhidayah

  • Hero Member
  • *****
  • Tulisan: 817
  • Reputasi: 8
  • Jenis kelamin: Wanita
  • Alhamdulillah luar biasa Allohu akbar
    • Lihat Profil
    • www.ummulhidayah.wordpress.com
Re:caradakwah untuk remaja ?
« Jawab #30 pada: Mei 23, 2009, 03:46:00 pm »
bagaimana menurut ukhti mengenai dakwah ?
dakwah sebagai penyampai risalah dari zaman kenabian sampai dengan hari akhir. menyampaikan, memproses hidup manusia agar menjadi generasi qur'ani sesuai dengan sirah nubuwah.
sehingga manusia selamat dunia dan akhirat.

Seberapa urgenkah dakwah ?
sebagai penentu tercapainya ke-ridhaan Allah, sebagai penentu dalam proses peribadatan kita kepada Allah. kewajiban dakwah berlaku sampai dengan hari akhir. menyampaikan dan berjuang bersama-sama menjadi umat, merupakan implikasi dari dakwah, yang menentukan jamaah wal muslimin yang dicontohkan oleh rasulullah SAW. keberjalanan islam sebagai umat, bukan individual.

manusia diberikan 2 tugas dimuka bumi :
1...............
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. 51:56)
manusia mempunyai tugas sebagai al-abid
asal kata dari abid=budak, hamba, yang patuh, tunduk kepada tuhannya.
tidak mempersekutukan kepada ilah (tuhan) yang lain kecuali kepada Allah.
yang menguasai
yang merajai
yang mengatur
yang maha pemberi
yang maha membalas.....
 
2..............
30. Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang KHALIFAH di muka bumi. .......................Rabb berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. 2:30)

62. Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai KHALIFAH di bumi?  Apakah di samping Allah ada ilah (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya). (QS. 27:62)
39. Dia-lah yang menjadikan kamu KHALIFAH-KHALIFAH di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Rabb-nya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. (QS. 35:39)

26. Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu KHALIFAH (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. 38:26)

KHALIFAH :
wali, wakil, utusan Allah yang bertugas untuk berkuasa, memimpin, pemimpin terhadap diri, keluarga, masyarakat, negara,umat manusia.........
dalam ayat juga ditegaskan manusia menjadi khalifah untuk menjalankan perintah Allah "janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. 38:26)"
dan janganlah kalian mengikuti tuhan - tuhan yang lain (nafsu, kebanyakan orang, nenek moyang,thagut,dll) dalam menjalankan ke-khalifah-an / kepemimpinan. tunduklah atas perintah Allah.

target dan tujuan dakwah .......

dengan adanya tugas tersebut, dakwah ditujukan untuk menunaikan tugas - tugas tersebut. tugas sebagai abid dan khalifah dimuka bumi.
sehingga target dan tujuan dakwah harus sesuai dengan ayat berikut .......

208. Hai orang-orang yang beriman, MASUKLAH kamu ke dalam ISLAM keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:208)

...............Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nimat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 5:3)
ayat ini diturunkan setelah terjadinya futuh makkah (kemenangan islam atas kekuasaan yang lain) pada zaman Rasulullah. Allah ridha Islam sebagai Dien (sebuah kekuasaan yang mengatur hidup manusia) Rahmatan lil alamiin.

Surat (Ash-shaaff : 9-14)

target dan tujuan dakwah ini diusung oleh kaum muslimin (bukan individual) amal jama'i, secara bersama-sama berjamaah dalam mewujudkan cita - cita tersebut. sehingga ada amalma'ruf nahi munkar.

Insya Allah menurut ana yang dipahami seperti ini.....
betulkah ?? mohon koreksinya....
bilamana ada pertanyaan silahkan ....?

sehingga berbeda pengertian dari dakwah, tabligh, syi'ar,ta'aruf, silaturrahmi.

----red.
begaimana menurut antum hubungan antara perjuangan islam sekarang dengan masa rasulullah SAW. ?  *tuing!*hubungannya seperti mata rantai yang terus menerus saling berhubungan satu sama lain...--red
kalaupun disebut sebagai mata rantai yang tidak putus2. berarti umat muslim yang senantiasa menjaga perjuangan rasulullah harus ada ya...? secara umat ?